Basisjaar therapeut Integrated Psychotherapy

In het basisjaar Therapeut Integrated Psychotherapy leg je de basis voor je therapeutschap. We leiden je in dit jaar op tot lichaamsgericht basistherapeut. Daarin leer je nu zelf werken met de eerder genoemde methodieken; Groepsdynamica, Bio-Energetica, Bodydrama, Ademwerk en Lichaamsgerichte Communicatie, samengevoegd in wat we voluit noemen Bodymind Integrated Psychotherapy. Je wordt begeleid door zeer ervaren docenten, die zelf nog midden in de praktijk staan. Je oefenmateriaal bestaat uit je studiegenoten en in toenemende mate ook uit oefen-cliënten van buiten de opleiding. Aan het eind van dit jaar heb je de basis van het begeleiden geleerd en kun je de verschillende lichaamsgerichte methodieken inzetten afgestemd op de cliënt.

Als je dit jaar succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Basistherapeut Integrated Psychotherapy, waarmee je je kunt aansluiten bij de beroepsvereniging en je praktijk gaan opbouwen. Het diploma Basistherapeut heeft een beperkte geldigheidsduur; om gecertificeerd te blijven, is het nodig binnen afzienbare tijd het vervolgjaar te doen.

Inschrijven voor het basisjaar Therapeut I.P. kan uitsluitend nadat het 2e opleidingsjaar (Vervolgjaar Integrated Psychotherapy) met goed gevolg is afgerond. Voor informatie over instroom in het 2e opleidingsjaar verwijzen we naar deze pagina.

De opleiding Integrated Psychotherapy is in 2018 door de SNRO geaccrediteerd als HBO-conforme beroepsopleiding.

Doelgroep

Mensen die zich willen ontwikkelen tot therapeut Integrated Psychotherapy en die eerder het basis- en vervolgjaar Integrated Pschychotherapy hebben gevolgd.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de opleiding Therapeut IP dien je ten minste het tweede Basisjaar Integrated Psychotheray te hebben doorlopen.

Studieduur

Basisopleiding 1 jaar van 25 dagen

Start opleiding

De volgende opleidingsjaar start in het najaar van 2022.

Kosten

€ 3550 inclusief verblijfskosten. Hierbij komen de kosten van leertherapie en leersupervisie.

Trainers

Marjolijne van Buren-Molenaar, Margaret Harten, Sjaak Overbeeke, Rosalie de Best.

Locatie

Centrum van Alphen te Alphen a/d Rijn, Centrum De Horst, Meddo (nabij Winterswijk).