Klachtenregelingen

Klacht

Wanneer je klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag door de opleiding of een medestudent jegens jou, en dit naar inschatting van de vertrouwenspersoon van dusdanige aard is dat de veiligheid van anderen in het geding zou kunnen kan zijn, dan wordt samen met jou en de voorzitter van de klachtencommissie onderzocht op welke manier dit met Bodymind Opleidingen besproken kan worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen.
Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken door een mailtje te sturen naar: vertrouwenspersoon@bodymindopleidingen.nl
Een andere mogelijkheid is je direct tot de klachtencommissie te richten. Dit doe je om tot een oordeel te komen. Stuur dan een mail naar: secretarisklachtencommissie@bodymindopleidingen.nl

Klachtenregelingen

De focus op kwaliteit komt ook tot uitdrukking in onze klachtenregelingen:

Het emailadres van de secretaris van de klachtencommissie:
secretarisklachtencommissie@bodymindopleidingen.nl

Scroll naar boven