Kwaliteitsborging

Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel. Dit zie je terug in ons onderwijs dat structureel getoetst wordt aan hoge (internationale) kwaliteitseisen. Onze docenten en trainers voldoen – evenals het instituut zelf – aan professionele criteria.
Ben je student of medewerker en heb je een klacht, dan staat hieronder informatie over welke stappen je dan kunt nemen.

Vertrouwenspersoon

Bodymind Opleidingen werkt met verschillende klachtenregelingen (zie tekst hieronder) en een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon staat ten dienste van jou. Of het nu gaat om praktische zaken of een niet op te lossen probleem met je docent; als je als student ergens tegenaan loopt en het lukt je niet dit op een bevredigende manier samen op te lossen, kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor eerste opvang na een incident en onderzoekt, samen met jou, of oplossingen in de informele sfeer mogelijk zijn.

Als dit niet mogelijk is of tot het gewenste resultaat leidt, geeft ze je informatie en advies over de verschillende mogelijkheden van klachtenbehandeling. Ze onderzoekt met jou of onafhankelijke bemiddeling wenselijk en mogelijk is om te komen tot een oplossing.

Tot slot kan onze vertrouwenspersoon – mocht dat nodig zijn – je advies geven over verwijzing naar (hulpverlenings-)instanties.

Het emailadres van de vertrouwenspersoon:
vertrouwenspersoon@bodymindopleidingen.nl

Klacht

Wanneer je klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag door de opleiding of een medestudent jegens jou, en dit naar inschatting van de vertrouwenspersoon van dusdanige aard is dat de veiligheid van anderen in het geding zou kunnen kan zijn, dan wordt samen met jou en de voorzitter van de klachtencommissie onderzocht op welke manier dit met Bodymind Opleidingen besproken kan worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen.
Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken door een mailtje te sturen naar: vertrouwenspersoon@bodymindopleidingen.nl
Een andere mogelijkheid is je direct tot de klachtencommissie te richten. Dit doe je om tot een oordeel te komen. Stuur dan een mail naar: secretarisklachtencommissie@bodymindopleidingen.nl

Klachtenregelingen

De focus op kwaliteit komt ook tot uitdrukking in onze klachtenregelingen:

Het emailadres van de secretaris van de klachtencommissie:
secretarisklachtencommissie@bodymindopleidingen.nl

Kwaliteitshandboek, privacyverklaring en algemene voorwaarden

In een kwaliteitshandboek zijn belangrijke kwaliteitsrichtlijnen vastgelegd. Wil je dit inzien? Hier kun je het downloaden.
In onze privacyverklaring kun je lezen wat wij doen om op een zorgvuldige manier om te gaan met persoonsgegevens.
Tot slot zijn op alle opleidingen en trainingen die door Bodymind Opleidingen worden aangeboden Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing. (English version: General Conditions)