Opleiding Somatic Experiencing®

Practitioner (SEP)

tijdsduur: 3 jaar, 12 opleidingsdagen per jaar verdeeld over 2 modules. Aangevuld met individuele sessies en supervisie verdeeld over de 3 opleidingsjaren.

Somatic Experiencing in het kort

Somatic Experiencing® is een vorm van lichaamsgerichte traumatherapie.

In de opleiding Somatic Experiencing Practitioner (SEP)leer je de wetenschappelijk onderbouwde methode voor het werken met fysieke en psychologische symptomen van stress, shock en trauma toe te passen.
SE richt zich op het alsnog afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop.   Door onverwerkte traumatische ervaringen raakt het natuurlijke ritme, de regulatie van het zenuwstelsel, verstoord. De veerkracht neemt af. Dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie herstel je de van oorsprong aanwezige vitaliteit en veerkracht.

De opleiding tot SEP is een kopstudie; na de opleiding kun je de principes van SE binnen je eigen werkveld toepassen.

De Opleiding

De opleiding wordt in verschillende landen gegeven door internationale docenten, die zijn gecertificeerd door het SE Trauma Institute. Bodymind Opleidingen organiseert de opleiding in Nederland.

In de driejarige opleiding leer je als professional met trauma te werken middels de methodiek van Somatic Experiencing® (SE). De opleiding is ervaringsgericht en bestaat uit verschillende modules, individuele leersessies en supervisie.
In de modules ga je aan de slag met de theorie, krijg je demonstraties te zien en ga je zelf in begeleide subgroepen oefenen om je de methode eigen te maken.

Bij elke opleidingsgroep kijken we of het mogelijk is regionale studiegroepen te formeren. We raden studenten aan om intervisiegroepen te vormen – om zo, tussen de modules door, actief bezig te zijn met de theorie en het in de praktijk oefenen van de methode. Studie- en intervisiegroepen zijn facultatief.

De docent wordt bijgestaan door een team van ervaren SE-therapeuten. Deze assistenten begeleiden subgroepen, ondersteunen bij oefeningen en zijn beschikbaar voor jouw persoonlijke proces, zowel binnen de groep als in individuele sessies. De door de docent aangeboden onderdelen (theorie, demonstraties en supervisie) zijn in het Engels. De door het assistententeam begeleide onderdelen (oefengroepen en individuele sessies) zijn in het Nederlands en voor deelnemers die geen Nederlands spreken, in het Engels. Een uitgebreid overzicht van de leerdoelen per module vind je hieronder bij het kopje lesstof.

 

 

Doelgroep

Professionals binnen het veld van de gezondheidszorg of onderwijs, zoals (lichaamsgericht) therapeut, psycholoog, arts, fysiotherapeut, coach en anderen die (willen) werken met mensen met trauma.

Opleidingsduur

3 jaar. Per jaar 2 modules van ieder 6 dagen. Aangevuld met 18 uur individuele sessies en 18 uur supervisie verdeeld over de 3 opleidingsjaren.

Om te kunnen starten met de opleiding vind er een intakeproces plaats en moet je eerst de introductieworkshop hebben gevolgd.
Lees hierover meer onder het kopje introductieworkshop en intake linksonder op deze pagina. 

Data volgende nieuwe groep

Eerste jaar:

 • 7 t/m 12 mei 2022
 • 27 oktober t/m 1 november 2022

Tweede jaar:

 • 16 t/m 21 april 2023
 • 23 t/m 28 oktober 2023

Derde jaar:

 •  6 t/m 11 april 2024
 • 19 t/m 24 oktober 2024

Kosten

€ 2095,-  per opleidingsjaar
Plus kosten van leersessies en supervisie (inschatting per jaar ca. 900 euro)
Plus de kosten voor verblijf. Deze kosten variëren, afhankelijk van de gewenste accommodatie (bijvoorbeeld wel of geen overnachting), tussen €260,- en €610,-(prijspeil 2020) voor een module van zes dagen.

Trainer

Doris Rothbauer (1e en 2e jaar) en Sonia Gomez (3e jaar)

Onzichtbaar

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Introductieworkshop en intake

Voordat je kunt starten bij de 3-jarige opleiding is het volgen van de tweedaagse introductieworkshop verplicht. De introductieworkshop is een kennismaking voor het werken met SE en met de opleiding. Je ervaart hoe er tijdens de opleiding gewerkt wordt en maakt kennis met de basisprincipes van SE. Wanneer je na de introductie enthousiast bent kun je doorstromen naar de driejarige opleiding.

Tijdens de introductieworkshop is het intaketeam aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Wanneer je niet volledig aan de opleidingscriteria voldoet, kijken we graag samen met je in een intakegesprek of je toch voldoende vaardigheden en motivatie hebt om deel te kunnen nemen aan de opleiding. Het tarief voor de intakeprocedure komt voor rekening van de student en is € 90.

We bieden een introductieworkshop Somatic Experiencing aan in verschillende varianten:

Het volgen van de kennismakingsdag en verdiepingsdag is een vereiste om te kunnen starten met de opleiding.

De workshop wordt gegeven door een erkend SE docent en zal, afhankelijk van de docent in het Engels of Nederland gesproken zijn.  

Studiebelasting

6,5 ECTS per jaar,

We verwachten dat je alle trainingsdagen volgt, daarin actief meedoet met de oefeningen en de persoonlijke leer- en supervisiesessies volgt. Wanneer voldoende ontwikkeling gezien wordt in je persoonlijke en professionele leerproces, stroom je door naar het volgende level. Mocht er reden tot zorg zijn, dan wordt je door de senior assistent uitgenodigd voor een gesprek waarin gekeken wordt in welke vorm extra ondersteuning nodig is. Wanneer je zelf een op je leerproces reflecterend gesprek wilt, kan je dat aanvragen bij de senior assistent van je team.

 

Naast de trainingsdagen en de sessies raden we je aan om d.v.m. zelfstudie het geleerde in de praktijk te integreren. Een aantal assistenten bieden hiervoor studiegroepen aan waar je aan deel kunt nemen. Deze studiebijeenkomsten vinden 2 tot 3 keer plaats tussen twee modules in. Hierbij is er gelegenheid om de stof door te nemen en vragen te stellen. Ook raden we je aan om intervisiegroepen te vormen – om zo, tussen de modules door, actief bezig te zijn met de theorie en het in de praktijk oefenen van de methode. Studie- en intervisiegroepen zijn facultatief.

 

Aanwezigheid
Volgens de regels van het SE Trauma Institute moet je in alle modules aanwezig zijn. Je mag over de eerste twee opleidingsjaren maximaal vier dagen missen. In het laatste jaar moet je alle dagen aanwezig zijn.

Wanneer je een dagdeel of langer niet aanwezig kunt zijn, dan meld je dat ruim van te voren. Na het missen van een dag(deel) moet je de video-opname van het gemiste dagdeel bekijken en een inhaalsupervisie volgen. Bespreek dit met de senior assistent van de opleiding.

Toelatingscriteria

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Somatic Experiencing® Practitioner gelden de volgende criteria:

 • Relevante opleiding op HBO-nivo
 • Minimaal 25 jaar oud
 • Professioneel werkzaam binnen het veld van gezondheidszorg, onderwijs of ander werkveld waar je in aanraking komt met trauma. Voorbeeld: (lichaamsgericht) therapeut, psycholoog, arts, fysiotherapeut, coach, trainer, docent en anderen die (willen) werken met mensen met trauma.
 • Minimaal een tweejarige opleiding met certificaat of diploma, waarbij het begeleiden van mensen in hun persoonlijk proces centraal staat.

Introductieworkshop en intake
Kandidaten moeten voor de start van de opleiding een introductieworkshop hebben gevolgd, hierbij is het intaketeam aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Het is raadzaam om daarnaast ook een of meerdere persoonlijke SE-sessies te hebben gehad. 

Als niet volledig aan de opleidingscriteria wordt voldaan, kan in een intakegesprek besproken worden of er toch voldoende vaardigheden en motivatie aanwezig zijn om deel te kunnen nemen aan de opleiding. Het tarief hiervoor is € 90. Hierna moet alsnog de introductieworkshop worden gevolgd.

 

Lesstof

De opleiding Somatic Experiencing® Practitioner bestaat uit drie stadia, verdeeld over de drie opleidingsjaren. Elk jaar bestaat uit 2 blokken van 6 dagen. Per jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. BEGINNING

 • fysiologische basis van trauma, de effecten op het lichaam en de hersenen

 • containment, het gebruik van hulpbronnen en empowerment

 • het volgen van sensaties in het lichaam, de ‘felt sense’
 • de vaardigheden in het titreren, pendelen met lichamelijke sensaties
 • het tot stand brengen van ‘defensieve oriëntatie respons’, het afronden en het energetisch ontladen
 • ‘coupling dynamics’ en facetten van de interne ervaring (SIBAM; beleving, beelden, gedrag, emoties, betekenis) om de zelfregulering te herstellentraumatische reacties herkennen en stabiliseren
 • verwerven vaardigheden om hertraumatisering te vermijden
 • angst en immobiliteit van elkaar loskoppelen en het opnieuw vorm geven aan en onderhouden van gezonde begrenzing
 • korte termijn oplossingen voor acute en chronische problemen
 • integratie traumawerk in al lopende therapie

“Somatic Experiencing zet mensen in hun eigen kracht.”

2. INTERMEDIATE

 • onderzoeken van de verschillende categorieën en oorzaken van traumatische shock
 • trauma van algehele grote hevigheid zoals operaties, elektrocutie, verdrinking, verstikking, hallucinerende middelen, stress tijdens zwangerschap, belastende medische handelingen in de baarmoeder, geboortetrauma
 • onafweerbare aanval, bijvoorbeeld door een wild dier, verkrachting, oorlog, bombardement, geestelijk misbruik, incest, mishandeling
 • lichamelijke verwonding, operatie, verdoving, verbranding, vergiftiging, ziekenhuisopname, steek -en schotwonden, traumatische overschrijding van lichaamsgrenzen, auto-ongelukken, een ernstige val, verwonding aan het hoofd
 • emotioneel trauma, ernstige verwaarlozing, verlating, zwaar verlies, langdurig misbruik
 • natuurrampen, aardbevingen, branden, overstromingen, tornado´s, ontwrichting van de natuurlijke omgeving en sociale gemeenschap
 • het zien van een ernstig ongeluk, het getuige zijn van een verkrachting, moord, mishandeling, marteling
 • oorlogshandelingen, concentratiekamp, marteling, ritueel misbruik

“Somatic Experiencing geeft zelfvertrouwen en is makkelijk uit te leggen omdat je het kunt voelen.”

3. ADVANCED

 • leren werken met complex trauma en de syndromen (co-morbiditeit).
 • aanraking leren integreren in de SE® methodiek.
 • verdieping kennis over en methodiek ter stabilisatie van het autonome zenuwstelsel (AZS) bij het werken met complex trauma.
 • verkennen van het SE® begrip “coherentie” in het werken met complex trauma.
 • verfijning gebruik van aanraking bij het ondersteunen van ‘containment’ en coherentie.
 • verdieping begrip van de samenhang tussen de ontregeling van het AZS en het SE® -model van syndromen (niet-wederkerige relatie tussen de sympathische en parasympatische zenuwstelsel)
 • het verdieping begrip en toepassing van de Polyvagal theorie in relatie tot het werken met syndromen.
 • verfijnen van de nodige vaardigheden van SE® ; “titratie” en “penduleren” bij het werken met zeer sensitieve cliënten met stress en trauma gerelateerde syndromen.
 • leren van het SE® -model voor het werken met de ogen.
 • leren gebruiken van SE® -aanraking voor het werken met verschillende categorieën van trauma
 • begrijpen hoe SE® gebruik maakt van gewrichten, ‘diafragma’s’, en het viscerale stelsel om AZS reacties op te merken en te volgen zodat een gezonde voltooiing van incomplete overlevingsreacties plaats kan vinden.
 • bepalen ‘scope of practice’ beperkingen in relatie tot de integratie van de SE® en het gebruik van aanraking in de al bestaande beroepspraktijk
Leersessies en supervisie

Tijdens de opleiding Somatic Experiencing® Practitioner volg je naast de trainingsdagen ook achttien uur leersessies en achttien credituur supervisie, evenredig verspreid over de drie jaar van de opleiding.

 

Supervisie

Supervisie is bedoeld om jouw kwaliteit als Somatic Experiencing® Practitioner te vergroten.

Je dient verspreid over de drie jaar tenminste 18 uur supervisie te volgen, waarbij er een mix is tussen individuele supervisie en groepssupervisie. De minimale supervisie eisen zijn als volgt:

 • 3 credituur supervisie bij een docent
 • 3 uur individuele supervisie bij de senior assistent van je team
 • 12 credituur supervisie vrij te kiezen

Je kunt tijdens supervisie cases inbrengen uit je eigen praktijk. Gedurende de modules geeft de docent op een of twee avonden groepssupervisie. Drie uur groepssupervisie geldt als 1 credituur. Ook tussen de modules door geven diverse docenten en assistenten de mogelijkheid tot groepssupervisie.

 

Leersessies

Leersessies zijn bedoeld om eigen thema’s uit te werken en zelf te ervaren wat SE is en doet met je. Dit kan bij de daartoe bevoegde assistenten, in de pauzes of in de avonden van de opleidingsdagen. Het kan ook tussen de modules door. Je zult merken dat je tijdens de training zelf behoefte hebt om thema’s die in jou naar boven komen, uit te werken in een leersessie. Dit wordt zeer aanbevolen.

Van de 18 credituren leersessies minimaal 6 credituren bij een bevoegd assistent van het team behaald moeten worden

De kosten voor supervisie en leersessies bedragen naar schatting € 980 per jaar.

Lestijden

De lestijden in de opleidingsmodulen zijn over het algemeen ’s morgens van 10 tot 13 uur en ’s middags van 15 tot 18 uur. De eerste dag van elke module begint de training om 10.30 uur. We ontvangen je in het restaurant bij de receptie vanaf 9.30 uur, met koffie en thee. Daar krijg je ook uitleg en je lesmateriaal. Alleen de eerste dag beginnen we dus een half uur later. Dit half uur wordt in de loop van de dag ingehaald.

Er is in alle trainingsblokken van het eerste en tweede jaar een verplichte SE  filmavond. Dit is op de derde avond van het blok. Deze film wordt de volgende dag kort nabesproken – vanuit het perspectief van SE – in de training.

De pauzes en de avonden kun je gebruiken om de stof van die dag en alles wat het met je heeft gedaan te verwerken. Ook is er dan gelegenheid voor het volgen van individuele sessies en supervisie.

Trainingslocatie

We maken gebruik van de faciliteiten van conferentieoord De Poort. Dit ligt in de bosrijke omgeving van Groesbeek, een dorp ten zuiden van Nijmegen.

Je bent vrij in het kiezen of je alleen overdag aanwezig bent en de lunch meegeniet, of dat je ook het diner wilt gebruiken en/of wilt overnachten. Dit kun je van tevoren opgeven.

Het hele terrein van De Poort is alcoholvrij gebied.

 Op de website van de Poort kun je informatie vinden over de route en de faciliteiten.
Als je met de trein komt, reis dan naar Nijmegen en vandaar per taxi. De Poort heeft een contract met een taxibedrijf voor gereduceerde prijzen. Dit vind je terug op hun website.

 

Conferentieoord De Poort

Biesseltsebaan 34
6561 KC Groesbeek
Telefoon: 024-3971204
E-mail: info@depoort.org
Website: www.depoort.org

 

Kosten en betaling

Trainingskosten

De trainingskosten bedragen € 2.095,- per jaar, inclusief studiehandboek.

 Je schrijft je in per opleidingsjaar door een contract te tekenen, waarmee je je verbindt te voldoen aan alle verplichtingen die dit met zich meebrengt.

Voor het betalen van de factuur van de trainingskosten van een jaar kun je kiezen:

 • eenmalige betaling van € 2.095,- voor aanvang van de 1e module te voldoen.
 • betaling in 4 termijnen, middels automatische incasso. Het bedrag wordt dan €2.125,- per opleidingsjaar.

 

Kosten accommodatie

Het afnemen van het dag-arrangement voor koffie, thee en lunch is verplicht. Wanneer je ook het diner wilt gebruiken en/of wilt overnachten op een één- of tweepersoonskamer, kun je dit voorafgaand opgeven.

De factuur voor de accommodatiekosten van elke module moet je uiterlijk twee weken voor aanvang van die betreffende module voldoen. Deze kosten variëren, afhankelijk van de gewenste accommodatie (bijvoorbeeld wel of geen overnachting), tussen €260,- en €610,-(prijspeil 2020) voor een module van zes dagen.

 

Overige kosten

De kosten van leersessies, supervisie en de deelname aan studiegroepen bedragen naar schatting € 900 per jaar.

De leersessies, supervisie en studiegroepen die je tijdens de modules en daarbuiten bij de assistenten volgt betaal je zelf aan de betreffende assistent/supervisor.

 

Afbreken van de opleiding
Indien je onverhoopt besluit om een opleidingsjaar niet verder te vervolgen, dien je dat vroegtijdig te melden. Je hebt geen recht op teruggave van de trainingskosten van dat jaar. Nog niet gefactureerde accommodatiekosten hoeven dan niet betaald te worden.

 

Doorgaan van een opleidingsjaar

Een opleidingsjaar kan pas werkelijk doorgaan bij een minimum aantal deelnemers. Indien dat niet behaald wordt, vervalt je inschrijving en storten we het al betaalde bedrag terug. In de afgelopen jaren is de opleiding steeds doorgegaan. Na de start verplicht Bodymind Opleidingen zich tot het daadwerkelijk laten doorgaan van dit hele opleidingsjaar. Bodymind Opleidingen zal je tijdig informeren over het al dan niet doorgaan van het vervolgopleidingsjaar.

 

Certificatie

Na afloop van elk studiejaar ontvang je een bewijs van deelname als je aan de aanwezigheidscriteria hebt voldaan. Dit bewijs van deelname wordt afgegeven door Bodymind Opleidingen .

Tijdens de opleiding word je doorlopend door de docent en het assistententeam begeleid, tijdens de oefeningen en tussen de lessen door. We werken met elkaar door middel van het geven van opbouwende feedback. De groei van je vermogen tot containment en zelfregulatie, je kennis van SE, de toepassing van SE en therapeutische vaardigheden staat hierbij centraal. Er zijn geen examens of toetsen.​

Wanneer voldoende ontwikkeling gezien wordt in je persoonlijke en professionele leerproces, aan de hand van de bovengenoemde competenties, stroom je door naar het volgende level. Indien nodig wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Er kan een advies over extra leersessies, deelname aan studiegroepen of therapie gegeven worden. In uiterste gevallen kan door de senior assistent een bindend negatief advies gegeven worden.

 

Voorwaarden

Na afronding van de gehele opleiding ontvangt je het certificaat Somatic Experiencing Practitioner, uitgegeven door de European Association for Somatic Experiencing (EASE), als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt in alle leerjaren voldaan aan de aanwezigheidscriteria.
 • je hebt aantoonbaar 18 uur leersessies en 18 uur sessies supervisie gevolgd, evenredig verspreid over de opleiding.
 • je voldoet aan de voorgeschreven competenties van van Bodymind Traumahealing .
 • je hebt geen openstaande betalingen uitstaan.

 

Data modulen lopende groepen

Nieuwe Groep K

Data Module Trainer
7-12 mei 2022 Beginning 1 Doris Rothbauer
27 oktober – 1 november 2022 Beginning 2  Doris Rothbauer
16-21 april 2023 Intermediate 1 Doris Rothbauer
23-28 oktober 2023 Intermediate 2 Doris Rothbauer
6-11 april 2024 Advanced 1 Sonia Gomes
19-24 oktober 2024 Advanced 2 Sonia Gomes

Lopende Groep J

Data Module Trainer
16-21 januari 2021 Beginning 1 Doris Rothbauer
02-07 juli 2021 Beginning 2 Doris Rothbauer
27 februari-04 maart 2022 Intermediate 1 Doris Rothbauer
02-07 juli 2022 Intermediate 2 Doris Rothbauer
15-20 februari 2023 Advanced 1 Sonia Gomes
22-27 september 2023 Advanced 2 Sonia Gomes

Lopende Groep I

Data Module Trainer
23-28 november 2019 Beginning 1 Doris Rothbauer
02- 07 mei 2020 Geannuleerd (Corona) Doris Rothbauer
24-27 november 2020 Beginning 2 (+2days Zoom in May 2020) Doris Rothbauer
04-09 mei 2021 Intermediate 1 Doris Rothbauer
25-30 september 2021 Intermediate 2 Doris Rothbauer
28 mrt – 02 april 2022 Advanced 1 Sonia Gomes
5 – 10 oktober 2022 Advanced 2 Sonia Gomes

Boeken Peter Levine

De Engelstalige werken via bol.com of amazon.com.

Peter A. Levine
De tijger ontwaakt
traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie
Nederlandstalig (Uitgererij Altamira)
Paperback en ebook, 2007

De stem van je lichaam
trauma’s helen met je lichaam als gids
Nederlandstalig (Uitgeverij Altamira)
Paperback , 2011

Peter Levine & Maggie Kline
Het weerbare kind
traumawerk bij kinderen
Nederlandstalig (Uitgeverij Altamira)
Paperback , 2009

Peter A. Levine & Maggie Kline
Trauma-proofing Your Kids
A parents guide for instilling
Joy, Confidence and Resilience

Engelstalig, Paperback, 2008

Peter A. Levine
Trauma and Memory
Brain and Body in a Search for the Living Past:
A Practical Guide for Understanding and Working with Traumatic Memory

Engelstalig , Paperback en eBook , 2015

Peter A Levine
Healing Trauma
A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body
Engelstalig, Paperbak en eBook, 2012

Peter Levine
Sexual Healing
Transform the Sacred Wound
Engelstalig, Audio Book, 2003

Peter Levine & Maggie Phillips
Freedom from Pain
Discover Your Body’s Power to Overcome Physical Pain
Engelstalig, Paperback, Audiobook, eBook, 2012

Peter A. Levine & Maggie Philips
Meditation for Pain Relief
Engelstalig, Audiobook, 2014

SE-Netwerk

Eind augustus 2015 is het SE-Netwerk van start gegaan. Het Netwerk is een platform voor inspiratie, uitwisseling en verdieping.

Wanneer je tenminste twee jaar de opleiding SEP gevolgd hebt kun je deelnemen aan de activiteiten van deze kring. Er is ook een nieuwsbrief die regelsmatig uitkomt.

 

Er bestaat in Nederland geen aparte beroepsvereniging voor afgestudeerde SEP-ers.

We gaan er van uit dat iedere SEP-er vanuit zijn eigen vakgebied verbonden kan zijn met een eigen beroepsvereniging.

De SE-opleiding is een kopstudie, bovenop een eerdere opleiding of beroep, en niet als een op zichzelf staande therapieopleiding. Dit is in lijn met het Somatic Experiencing Trauma Institute.