Over ons

Voor ons is bewuste belichaming essentieel voor een goede gezondheid. Vanuit drie invalshoeken, Traumahealing, Integrated Psychotherapy en Heart & Sexuality helpen we onze studenten zich hier persoonlijk / professioneel in te ontwikkelen.

Toonaangevend instituut

In 1983 werd het opleidingsinstituut Bodymind Integration in Nederland opgericht door Rashma Schaefer-Buss. In 2004 maakte Henne Arnolt Verschuren een doorstart en transformeerde het  instituut in Bodymind Opleidingen. Sinds 2015 is het roer in handen van Marjolijne van Buren-Molenaar.

Alle drie waren naast directeur tevens stafdocent van de vierjarige basisopleiding. Dat maakt wel duidelijk hoe verankerd onze missie zit in de bedrijfsmatige richting die we kiezen. Altijd weer kiezen we voor kwaliteit, voor inhoud, voor verdieping.

Dat heeft erin geresulteerd dat Bodymind Opleidingen inmiddels een toonaangevend instituut is op het gebied van lichaamsgerichte psychotherapie. We bieden onderdak aan verschillende methodieken, zorgen voor een stevige en heel klantvriendelijke front-office, leren van elkaar en dragen ons steentje bij deze maatschappij gezonder en meer belichaamd te krijgen.

Binnen het instituut werden de afgelopen jaren meer dan tweehonderd therapeuten opgeleid en volgden honderden professionals met goed gevolg een kopstudie of juist een persoonlijk-werk-traject. Jaarlijks zijn er binnen Bodymind Opleidingen rond de driehonderd studenten in opleiding.

Ruim tien vaste (internationale) trainers, tientallen assistenten en evenzoveel leertherapeuten vormen samen een stevig opleidingsteam.

Marjolijne van Buren, directeur Bodymind Opleidingen over lichaamsgerichte psychotherapie

De basis van ons werk

Zonder dat je erbij nadenkt, toont je lichaam de hele dag door wat je denkt en voelt. Dat is een gegeven. Als je leert luisteren naar wat je lichaam je vertelt, geeft dat veel informatie hoe het werkelijk met je gesteld is.

Psychotherapie pakt problemen van de geest aan door te praten. Lichaamsgerichte psychotherapie neemt bij de behandeling het lichaam mee en vindt zo ingangen waar geen woorden voor zijn.

Nieuwsgierig? Bekijk dit filmpje.

Kwaliteitsbewaking

Bodymind Opleidingen streeft op alle vlakken een hoge mate van kwaliteit na. Dit komt tot uitdrukking in de opleidingsprogramma’s – die voldoen aan professionele standaarden – in de deskundigheid en ervaring van zowel stafdocenten als externe docenten, maar eveneens in de wijze waarop het instituut als organisatie functioneert.

Lees hier meer over kwaliteitshandboek, vertrouwenspersonen, privacyverklaring, klachtenregeling en algemene voorwaarden.

Sociocratische organisatie

Bodymind Opleidingen heeft gekozen voor een sociocratische organisatievorm. Kenmerkend hieraan is dat de besluitvorming niet volgens democratische principes verloopt, waarbij de helft plus één voldoende is voor een geldig besluit, maar volgens het beginsel van ‘consent’, waarbij een besluit slechts genomen kan worden als niemand er een overwegend bezwaar tegen heeft. Dat maakt dat ieders stem gehoord wordt in het komen tot het best mogelijk besluit.

Ook de ‘dubbele koppeling’ is kenmerkend voor sociocratie: zowel top-down als bottom-up is er een leidinggevende cq. een afgevaardigde benoemd, die de belangen van de naasthoger- of naastlager gelegen kring (= een organisatorische eenheid) in het oog houdt.

Ons instituut wordt gedragen en bijgestuurd door de Bestuurskring waar 5 externen de verbinding met de omringende wereld vertegenwoordigen: een financieel, maatschappelijk, vakinhoudelijk, juridisch en sociocratisch deskundige. Daarnaast heeft de directie en een afgevaardigde uit de onderliggende laag (Managementkring) zitting in de Bestuurskring.

Tussen de Bestuurskring en de medewerkers is nog een laag, die van de Managementkring. Deze bestaat uit de directeur, een onderwijsinhoudelijk manager en een facilitair manager. Plus afgevaardigden uit de Facilitaire kring, Onderwijs- en Netwerkkring.

Meer informatie over sociocratie is te vinden op deze website.