Onze praktische informatie

Afschaffen corona protocol

We zijn helaas nog niet van corona af en binnenkort ga je bij ons een opleiding, training of workshop in groepsverband volgen.

Aangezien wij lichaamsgericht werken, met oefeningen dichter bij elkaar staan, kan het besmettingsgevaar groter zijn. We vragen iedereen zorgvuldig te zijn, zorg te hebben voor jezelf en de ander in je omgeving.

We vinden het als Bodymind Opleidingen belangrijk om helder weer te geven wat ons beleid is. De hoofdlijn is dat we de richtlijnen van de overheid volgen er zijn dus geen specifieke corona regels meer en de normale annuleringsregels zijn weer geldig.

De huidige uitgangspunten zijn weer zoals het voor corona was, je vindt ze hier.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon staat ten dienste van jou. Of het nu gaat om praktische zaken of een niet op te lossen probleem met je docent; als je als student ergens tegenaan loopt en het lukt je niet dit op een bevredigende manier samen op te lossen, kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Klachtenregelingen

De focus op kwaliteit komt ook tot uitdrukking in onze klachtenregelingen:

Kwaliteitsborging

Bodymind Opleidingen streeft op alle vlakken een hoge mate van kwaliteit na. Dit komt tot uitdrukking in de opleidingsprogramma’s – die voldoen aan professionele standaarden – in de deskundigheid en ervaring van zowel stafdocenten als externe docenten, maar eveneens in de wijze waarop het instituut als organisatie functioneert.

Lees hier meer over kwaliteitshandboek, vertrouwenspersonen, privacyverklaring en algemene voorwaarden.

Sociocratische organisatie

Bodymind Opleidingen heeft gekozen voor een sociocratische organisatievorm. Kenmerkend hieraan is dat de besluitvorming niet volgens democratische principes verloopt, waarbij de helft plus één voldoende is voor een geldig besluit, maar volgens het beginsel van ‘consent’, waarbij een besluit slechts genomen kan worden als niemand er een overwegend bezwaar tegen heeft. Dat maakt dat ieders stem gehoord wordt in het komen tot het best mogelijk besluit.

Ook de ‘dubbele koppeling’ is kenmerkend voor sociocratie: zowel top-down als bottom-up is er een leidinggevende cq. een afgevaardigde benoemd, die de belangen van de naasthoger- of naastlager gelegen kring (= een organisatorische eenheid) in het oog houdt.

Ons instituut wordt gedragen en bijgestuurd door de Bestuurskring waar 5 externen de verbinding met de omringende wereld vertegenwoordigen: een financieel, maatschappelijk, vakinhoudelijk, juridisch en sociocratisch deskundige. Daarnaast heeft de directie en een afgevaardigde uit de onderliggende laag (Managementkring) zitting in de Bestuurskring.

Tussen de Bestuurskring en de medewerkers is nog een laag, die van de Managementkring. Deze bestaat uit de directeur, een onderwijsinhoudelijk manager en een facilitair manager. Plus afgevaardigden uit de Facilitaire kring, Onderwijs- en Netwerkkring.

Meer informatie over sociocratie is te vinden op deze website.

Scroll naar boven