Anneke Koper

SE-Practitioner
Rebalancing

Praktijknaam: Natuurgeneeskundige praktijk lichaamswerk en bewustzijn
Praktijkadres: Van twiskplein 7, Haarlem
Telefoon: 06-251 39789
E-mail: a1ahk@hetnet.nl
Website: http://www.annekekoper.nl

Jaar van afstuderen: 2017
Beroepsvereniging: BATC