Carlo le Sage

Leertherapeut Integrated Psychotherapy
IP, ISP, SE, NARM

Praktijknaam: Praktijk le Sage
Praktijkadres: Ondergenhousweg 11 A, Stein
Telefoon: 06-19538255
E-mail: info@carlolesage.nl
Website: http://www.carlolesage.nl

Jaar van afstuderen: ISP / NARM / SEP: 2018
Beroepsvereniging: SBLP

I am no longer afraid of storms, for I am learning how to sail my ship.

Ja, uit eigen ervaring weet ik dat het leven soms stormachtig kan zijn. Graag ondersteun ik je in het ontwikkelen van een innerlijk kompas en vaardigheden die je beter kunnen doen omgaan met uitdagende situaties. Mijn overtuiging is dat emotionele problemen niet opgelost kunnen worden door er enkel over te praten, vaak zijn deze problemen een gevolg van hetgeen we als kind aangeleerd hebben om ons staande te houden. Dit betekent dat we in jouw tempo en op de manier die voor jou passend is de verbinding proberen te herstellen met datgene wat je ooit bent kwijtgeraakt. Ik beschik over een veelzijdigheid aan methodieken maar een relatie waarin je je veilig kan voelen is voor mij een voorwaarde om persoonlijk te groeien.
Ik werk zowel met shocktrauma als met ontwikkelingstrauma en ben zowel in SE als in NARM en ISP opgeleid.