Caroliene de Gruijter

(Leer-) therapeut Integrated Psychotherapy:

Praktijknaam: Hulpverleningspraktijk Voluit Leven
Praktijkadres: Heratemaheerd 24, 9737 MT Groningen
Telefoon: 06-17322859
E-mail: voluitleven@gmail.com
Website: https://www.voluitleven.com

Jaar van afstuderen: 2007
Beroepsvereniging: SBL

Door in de lichaamsgerichte therapie letterlijk in beweging te komen, dieper te ademen en stil te staan bij wat zich op dat moment bij jou afspeelt zal je samenhang ervaren tussen lichaam en psyche. Je wordt je bewust van je lichaam. Gevoelens en emoties komen vrij. Je spreekt je uit en krijgt zicht op hoe je het anders wilt. Je gaat tot handelen over.

Lichaamsgerichte therapie biedt concrete ondersteuning om iets moois van je leven te maken en zorgt ervoor dat alles lekker gaat stromen in je lijf. Je gaat het kloppen van je hart voelen, de kracht in je benen, de ruimte in je borst en de stevige zachtheid in je buik. Het is een kostbaar moment wanneer je helemaal samenvalt met je lijf, met jezelf en met de wereld om je heen.