Dick Zoutendijk

Praktijknaam: Praktijk de Zon
Praktijkadres: Antony Duyklaan 7, 3051 HA Rotterdam
Telefoon: 06-20369017
E-mail: praktijkdezon@online.nl
Website: http://www.praktijkdezon.nl

Jaar van afstuderen: 2006
Beroepsvereniging: SBLP, Netwerk Integratieve Massage

Ik geef individuele sessies lichaamsgerichte therapie, diverse vormen van massage en lichaamsgerichte trainingen. De begrippen ‘waarheid’ en ‘verbinding’ fungeren als leidraad en toetssteen in mijn leven. Ik ben sinds 2008 aangesloten bij de Scandinavische groep van de ridhwan-school. Het pad van de ridhwan verrijkt mijn leven in hoge mate.

Ik bied een open, accepterende omgeving, waarin we vrij kunnen onderzoeken wat er speelt, wat je belemmert, en wat de wegen zijn om meer vrijheid in je leven te kunnen ervaren. Je zult ervaren dat therapie niet alleen ‘zwaar’, maar ook licht en plezierig kan zijn.

Graag ondersteun ik ook jou om weer lichtheid, levendigheid en plezier in je leven te kunnen ervaren. Je bent van harte welkom!