Hans Koster

Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie & Systemisch Werk

 

Praktijknaam: Bodymindtherapy.nl

Praktijkadres: Den Haag: Caballerofabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag
Breda : centrum Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, 4811 EE Breda

Telefoon: 06 5198 4820
E-mail:  hans.koster@freeler.nl
Website: http://Bodymindtherapy.nl

Jaar van afstuderen: 2002

Beroepsvereniging: SBLP en RBCZ

We maken altijd onderdeel uit van een relatie. Al vanaf het eerste begin. Dat we binnen relatiedynamieken een bepaalde plek innemen en het ontstane karakter daarbij als “ik” beschouwen vanwaaruit onze zoektocht naar “heelwording” begint, zijn feiten die ik graag honoreer.

Ik vertrouw erop dat binnen het samen kijken naar én het honoreren van wat is en ontstaan is, zich een veld ontvouwt waarbinnen heling als vanzelf plaats kan vinden. De tools die ik onderweg gebruik komen uit de Ontwikkelingspsychologie, Systemisch Werk, Energetische Psychologie en Neuro Affectieve Psychologie.  Psycho-educatie is daarnaast een vast onderdeel binnen een sessie.