Ilona Olivier

SE-practitioner
NARM-practitioner
Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut, logopedist, MBCT
 
Praktijknaam: Veerkrachtpatser
Praktijkadres: Praktijk adres Meierijhoeven 27, 5244 HS Rosmalen
Telefoon: 06-41242340

 

Jaar van afstuderen: SEP – 2017, NARM – 2018
Beroepsvereniging: Geregistreerd kwaliteitsregister paramedici