Jan Peeters

Praktijknaam: Latihan, Coaching Training Therapie
Praktijkadres: Mgr. van de Venstraat 20, 5482 EM Schijndel
Telefoon: 073–5493222 / 06–16491264
E-mail: info@latihan.nl
Website: http://www.latihan.nl

Jaar van afstuderen: SEP: 2007
Beroepsvereniging: SBLP

Het doorvoelen en doorleven van eigen ervaringen en deze graag als hulpbron ter beschikking te stellen aan jou, mijn medemens, heeft geresulteerd in het voeren van een eigen praktijk: psycho-sociaal en spiritueel, gebaseerd op een lichaamsgeorienteerde benadering.

Specialisatie: stress- en traumaverwerking, het belichamen van onze ervaringen en ons zijn (embodiment) en van onze ziel / essentie (incarnatie).

 Somatic Experiencing, Tension Releasing Exercises, Resource Therapy, Traumaverwerking voor Babies en kleine kinderen, Eye Movement Integration,  Familie-en Organisatieopstellingen, Inner Child werk, Energy Psychology, Spirituele Therapie.

Supervisor lichaamsgeorienteerde psycho(sociale) therapie i.o.

Leertherapeut SE