Joelca Hilverda

SE-Practitioner
Psychomotorische therapie

Praktijknaam: Praktijk voor lichaamsgerichte therapie Joelca Hilverda
Praktijkadres: Athenestraat 6, 9403 DX Assen
Telefoon: 06-54692756
E-mail: praktijk@joelcahilverda.nl
Website: http://www.joelcahilverda.nl

Jaar van afstuderen: SEP: 2015
Beroepsvereniging: NVPMT – FVB – NFG