Yvette Groot

SE-Practitioner
Psychomotorische therapie

Praktijknaam: Praktijk psychomotorische therapie Yvette Groot
Praktijkadres: Lombokstraat 1, Den Haag
Telefoon: 06-51744186
E-mail: info@yvettegroot.nl
Website: http://www.yvettegroot.nl

Jaar van afstuderen: SEP: 2012
Beroepsvereniging: NVPMT