linkje duzzz als test...

Karin Groenesteijn-Basis in je lijf

Waar het in het contact in jouw verleden zo niet-optimaal was voor jou dat je je hebt moeten aanpassen, bied ik je een nieuw contact zodat je vanuit veiligheid nieuwe ruimte kunt vinden om te groeien. Ik werk vanuit het hier en nu, op een lichaamsbewuste manier.