Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bodymind Opleidingen werkt met verschillende klachtenregelingen (zie tekst hieronder) en een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon staat ten dienste van jou. Of het nu gaat om praktische zaken of een niet op te lossen probleem met je docent; als je als student ergens tegenaan loopt en het lukt je niet dit op een bevredigende manier samen op te lossen, kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor eerste opvang na een incident en onderzoekt, samen met jou, of oplossingen in de informele sfeer mogelijk zijn.

Als dit niet mogelijk is of tot het gewenste resultaat leidt, geeft ze je informatie en advies over de verschillende mogelijkheden van klachtenbehandeling. Ze onderzoekt met jou of onafhankelijke bemiddeling wenselijk en mogelijk is om te komen tot een oplossing.

Tot slot kan onze vertrouwenspersoon – mocht dat nodig zijn – je advies geven over verwijzing naar (hulpverlenings-)instanties.

Het emailadres van de vertrouwenspersoon:
vertrouwenspersoon@bodymindopleidingen.nl

Scroll naar boven